Odwołanie dyspensy

30
maj

Zmiana obowiązujących przepisów odnośnie sytuacji epidemicznej w Polsce powoduje, że została odwołana dyspensa z 20 kwietnia 2020 roku. W wydanym przez kurię warmińską czytamy:

„Odwołuję udzieloną w dniu 20 kwietnia 2020 r. dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę.
Jednocześnie, do odwołania, utrzymuję w mocy, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 KPK, dyspensę dla następujących wiernych:

  1. osoby w podeszłym wieku;
  2. osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.);
  3. osoby, które czują obawę przed zarażeniem; z zachowaniem III przykazania Dekalogu: »Pamiętaj, aby dzień święty święcić«” – czytamy w dekrecie abp. Józefa Górzyńskiego.

Zmiany obowiązują od 30 maja 2020 roku.