Kursy

Szkoła realizuje program Redemptoris Misio. Jest to program ewangelizacji ochrzczonych i tych, którzy Chrystusa nie znają. Program ma jasno określone cele, strategię, metody i łatwo odtwarzalną treść.

Podstawowym narzędziem, którym posługujemy się w ewangelizacji i formacji są kursy ewangelizacyjne. Prowadząc je pragniemy:

  • ewangelizować – pomóc każdemu uczestnikowi w osobistym spotkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym, aby uczynić go świadkiem tego spotkania i aktywnym członkiem Kościoła
  • formować ewangelizatorów
  • formować formatorów ewangelizatorów
  • inicjować i formować wspólnoty, które będą zewangelizowane i ewangelizujące

Program posiada ponad dwadzieścia kursów. Zaprezentujemy kursy, które obecnie prowadzimy.

Etap I: Ewangelizacja

Doprowadzić do doświadczenia osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym jako Jedynym Zbawicielem i Panem dającym nowe życie. Jak doświadczać nowego życia ofiarowanego nam na Chrzcie Świętym?

Wprowadzenie w modlitwę osobistą i wspólnotową przeżywaną w wymiarze Pięćdziesiątnicy. Jak prowadzić i uczestniczyć w modlitwie wspólnoty?

Wprowadzenie w spotkanie z Jezusem jako Słowem. Jak rozumieć i rozmiłować się w Słowie Bożym?

Wprowadzenie w uczniostwo, jako duchowość chrześcijańską. Jak być uczniem Jezusa Mistrza?

Wprowadzenie w panoramiczną wizję Jezusa, zgodnie z tym jak Go przedstawia każdy z czterech ewangelistów. Jak poznać, pokochać i głosić Jezusa?

Kształtowanie mentalności biblijnej tak, aby w świetle Biblii widzieć własne życie, jako osobistą historię zbawienia, której dokonuje Bóg. Jak rozumieć własne życie w świetle Słowa Bożego?

Formacja przewodników Ludu Bożego. Kurs przeznaczony dla pasterzy, liderów i odpowiedzialnych za powierzone im osoby na drodze wiary, dla rodziców odpowiedzialnych za rodzinę oraz dla wszystkich, którzy szukają odpowiedzi na pytanie: Jak być prowadzonym przez Boga i jak prowadzić innych?

Etap II: Formacja Ewangelizatorów

Formacja i przygotowanie nowych ewangelizatorów do podjęcia praktycznej ewangelizacji. Kurs przeznaczony dla osób zewangelizowanych, które chcą nieść Ewangelię światu i dzielić się wiarą, ale szukają odpowiedzi na pytanie: Jak ewangelizować?

Wprowadzenie w fundamentalne zasady życia we wspólnocie zaangażowanej w misję Kościoła. Jak żyć i budować dojrzałą wspólnotę chrześcijańską?

Etap III: Formacja Formatorów Ewangelizatorów

Wprowadzenie w wizję programu szkoły, metodologię, tak aby formować ekipy do posługi. Jak prowadzić szkołę, ekipy, kursy?

Kursy uzupełniające

Wprowadzenie w uzdrowienie wewnętrzne. Jak wzrastać do miłości w wymiarze krzyża?