Kontakt

Dyrektor SSNE – ks. Jacek Gorzelany MS
Tel. kom. 693 075 864
e-mail: fijat@wp.pl
Ośrodek SSNE w Mrągowie
11 – 700 Mrągowo
ul. Słoneczna 1B
Tel. kom. 500 198 333
e-mail: sne.filip@gmail.com

Numer Rachunku Bankowego:
40 2030 0045 1130 0000 1242 2630
z-ca Dyrektora SSNE – Joanna Dobrowolska
DOM SNE W MIODÓWKU:

11 – 034 Stawiguda
Miodówko 5