Zima 2012

Zima 2012 Spotkanie formacyjne II Wspólnoty Macierzystej

Zima 2012 Wigilia

Sesja o Nowej Ewangelizacji - Dębowiec 2012