Lato 2008

Lato 2008 Dzień formacji Wspólnoty Warszawskiej

Lato 2008 Kurs Pawła - Słowacja

Lato 2008 Formacja dzieci - Łętowa

Lato 2008 Formacja I Wspólnoty Macierzystej

Lato 2008 Biblijna historia zbawienia

Lato 2008 Rajd - Ognisko