Duch Święty Duszą Kościoła

30
maj

Papież Benedykt XVI w Orędziu na XXIII Światowy Dzień Młodzieży, który odbył się w 2008 roku w Sydney, pisał, że prawdziwą tożsamość Ducha Świętego możemy poznać przez słuchanie Słowa Bożego. Wskazywał, że Duch Święty, który zstąpił w Wieczerniku, odnowił wewnętrznie Apostołów. Duch Święty – pisze Benedykt XVI – jest najdoskonalszym darem Boga dla człowieka, a więc najwyższym świadectwem Jego miłości do nas, miłości wyrażającej się konkretnie w owym «tak dla życia», którego Bóg pragnie dla każdego swojego stworzenia. Czytaj całość