Chrystus Zmartwychwstał!

22
maj

Święty Piotr w swoim liście pisze tak” „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo nas zrodził do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie” (1 P 1, 3-4).

Droga wielkopostna, którą podążaliśmy wspólnie jako wspólnota wierzących, doprowadziła nas do tego najważniejszego momentu – Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Droga cierpienia, droga krzyża prowadzi do światła Zmartwychwstania. Tegoroczna droga wielkopostna była (i jest) naznaczona wydarzeniami, które przeżywa cały świat, związanymi z epidemią koronawirusa.

Jako chrześcijanie wierzymy nie tylko w mękę i śmierć Jezusa, ale również w Jego Zmartwychwstanie. To światło poranka Wielkanocnego pozwala nam patrzeć z nadzieję na nasze życie i na to, co w nim dzisiaj przeżywamy. Ona pokonuje w nas wszelkie lęki i niepokoje. Zmartwychwstały Jezus rodzi w nas nadzieję, że nie jesteśmy sami, ale że Bóg jest z nami. Jego Miłość nigdy nas nie opuszcza. Nadzieja nasza opiera się na męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, które są „dowodem” miłości i mocy Boga.

Zatem idźmy z nadzieją przez nasze życie i bądźmy ludźmi nadziei i świadkami zmartwychwstałego Jezusa pośród tych, do których nas Jezus posyła.

Życzymy wszystkim błogosławionych, pełnych radości i pokoju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Składamy nasze życzenia wszystkim Pasterzom naszych wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych, odpowiedzialnym oraz wszystkim braciom we wspólnotach. Kierujemy je również do wszystkich naszych przyjaciół i bliskich. Zapewniamy o naszej modlitwie.

Niech Zmartwychwstały Pan wszystkich błogosławi a Maryja ma Was w swojej opiece.